مشتریان تانزانیا برای بازدید و بازرسی به کارخانه ما می آیند

June 9, 2022
آخرین مورد شرکت مشتریان تانزانیا برای بازدید و بازرسی به کارخانه ما می آیند

مشتریان تانزانیا برای بازدید و بازرسی به کارخانه ما می آیند

یک مشتری تانزانیایی برای بازدید از کارخانه ما آمد.این مشتری به لوله های فولادی ضد زنگ زیادی نیاز دارد.قبل از تایید سفارش، برای بازدید و بازرسی به کارخانه ما بیایید.مدیر انبار ما آنها را به بازدید از کارخانه ما برد و هر نوع لوله فولادی ضد زنگ را معرفی کرد.

مشتریان از کارخانه ما بسیار راضی هستند.آنها همچنین مشتاقانه منتظر همکاری با ما هستند.