مشتریان هندی از کارخانه بازدید می کنند

August 12, 2022
آخرین مورد شرکت مشتریان هندی از کارخانه بازدید می کنند

مشتریان هندی از کارخانه بازدید می کنند

يه مشتري از هندوستان اطلاعات شرکت ما رو ديدفولاد تایاون علاقه زيادي به محصولات فولاد ضد زنگ ما نشان داد و پيامي در وب سايت ما گذاشتما بلافاصله به اطلاعات مشتری پاسخ دادیم. درک می کنم که مشتریان نگران کیفیت محصول هستند. گرمایانه از مشتریان دعوت می کنیم که از شرکت ما بازدید کنند. بعد از تحقیقات در محل ،مشتری به ظرفیت تولید ما اعتقاد داشت و همکاری بلند مدت برقرار کرد.