مشتریان هندی از کارخانه بازدید می کنند

August 12, 2022
آخرین مورد شرکت مشتریان هندی از کارخانه بازدید می کنند

مشتریان هندی از کارخانه بازدید می کنند

یک مشتری از هند اطلاعات ما را دیدجنس استیلدر اینترنت.او علاقه زیادی به محصولات فولاد ضد زنگ ما نشان داد و پیامی را برای ما در وب سایت ما گذاشت.پس از دریافت اطلاعات مشتری، بلافاصله به اطلاعات مشتری پاسخ دادیم.درک کنید که مشتریان نگران کیفیت محصول هستند.به گرمی از مشتریان دعوت کرد تا از شرکت ما بازدید کنند.پس از بررسی در محل، مشتری به ظرفیت تولید ما ایمان آورد و همکاری طولانی مدت برقرار کرد.